તમારા કામનું / પેન્શનથી લઈને ગેસના બાટલા સુધી: પહેલી ફેબ્રુઆરીએ થશે 4 બદલાવ

New Rules From 1st February 2024 will directly impact the common man pocket

કેન્દ્ર સરકારનું વચગાળાનું બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું આ વચગાળાનું બજેટ હશે. બજેટ સિવાય ફેબ્રુઆરીમાં કેટલાક અન્ય નિયમોમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ