ફેરફાર / નવી શિક્ષણ નીતિઃ 2023-24થી ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટે બાળકના આટલા વર્ષ હશે તો જ મળશે પ્રવેશ

New education policy class one jkg skg admission

કેન્દ્ર સરકારની નવી શિક્ષણ નીતિને લઈને ધોરણ 1માં પ્રવેશના ધારાધોરણ બદલાયા છે. ગુજરાત બોર્ડની શાળામાં અત્યાર સુધી 5 વર્ષની ઉંમરે પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ અપાતો હતો. પરંતુ નવી શિક્ષણ નીતિ અંતર્ગત વર્ષ 2023-24થી 6 વર્ષ પૂર્ણ થયા હશે તેને જ ધોરણ 1માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ