સલામ / મેરે ભારત કી બેટી: બાળકને ખોળામાં બેસાડીને મહેનત કરે છે આ મહિલા, વાંચીને ભાવૂક થઈ જશો

mom strapped her baby to her while driving e rickshaw

મહિલાઓની શક્તિ અને સમર્પણભાવ પર શંકા કરી શકાય નહીં. આ મહિલાએ જે કર્યું એ સાંભળીને તમારા મનમાં પણ સ્ત્રીઓ માટે સન્માન વધી જશે. 27 વર્ષની મહિલાના સંઘર્ષની આ વાત તમારી આંખોમાં આંસુ પણ લાવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ