કામની વાત / તમારા પેટ્રોલ સ્કૂટરને આ રીતે ઈલેક્ટ્રિકમાં ફેરવો, અહીં જાણો કેટલો થશે ખર્ચ

many startups can give your old petrol scooter an electric makeover low cost

રાઈડ શેરિંગની સેવાઓ આપતી સ્ટાર્ટઅપ કંપની Bounceએ એક સ્કીમ શરૂ કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ