વાહ ભાઈ વાહ / ખભ્ભે થેલો અને ઘોડા પર સવાર થઈને દરરોજ ઓફિસે જઈ રહ્યો છે આ શખ્સ, આ નવો આઈડીયા તમને પણ ગમશે

 maharashtra man going office riding on horse due to petrol price hike

કાર અથવા બાઈક કાં તો સાયકલ લઈને લોકો ઓફિસે જતાં હોય છે. શું આપે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે, ઘોડો લઈને કોઈ ઓફિસે જતું હોય ? જો કે, આવું મહારાષ્ટ્રમાં બન્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ