તમારા કામનું / ઉત્સાહમાં આવીને બાઇક-કાર પર તિરંગો લગાવતા પહેલા જાણી લેજો નિયમ, નહીંતર થઈ શકે છે જેલ/દંડ

Know the rules before putting tricolors on bike-cars, otherwise you may face jail/fine

'હર ઘર તિરંગા' અભિયાનમાં ઘણા લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે.  જોકે વાહનો પર તિરંગો લગાવતા પહેલા અમુક નિયમો તમારે જાણવા ખુજ જરૂરી છે.  જો તમે તેનું ઉલ્લંઘન કરો છો તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઇ શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ