તમારા કામનું / તમારૂ PAN Card એક્ટિવ છે કે ઈનએક્ટિવ? આ સિમ્પલ પ્રોસેસ ફોલો કરી ઘરે બેઠા મેળવો જાણકારી

is your pan card is active or inactive know this by following this easy process

પાન ઈનવેલિડ થવાની સ્થિતિમાં તમને બેન્કિંગ સેવાઓનો કોઈ લાભ નહીં મળે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ