પ્રતિબંધ / કેન્દ્ર સરકારે વધુ 43 ચાઈનીઝ મોબાઈલ ઍપ્સ કરી બૅન, જૂઓ સંપૂર્ણ લિસ્ટ

india banned 43 chines Apps

ચીની ઍપ્સ પર કાર્યવાહી કર્યા બાદ ભારત સરકારે વધુ 43 ઍપ્સને બૅન કરી દીધી છે. કેન્દ્ર સરકારે ધારા 69 એ હેઠળ ભારતના યુઝર્સ દ્વારા ઉપયોગ કરાતી 43 ઍપ્સને બૅન કરી દેવામાં આવી છે. 

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ