ભણતર / ગુજરાતમાં ઓફલાઈન પ્રાથમિક શાળાઓ શરૂ થવાને લઈને મહત્વના સમાચાર, સરકારે આપ્યા મોટા સંકેત

In Gujarat, offline classes of primary schools can start from December

અઠવાડીયામાં 4 દિવસ શાળા ચાલુ રાખવાનું આયોજન થાય તેવા વરતારા, ડિસેમ્બરથી શાળાઓ ફરી કિલકારીઓથી ગુંજે તેવા સંકેત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ