શિયાળાનું આગમન / હવે તૈયાર થઈ જાઓ: ગુજરાતમાં આ તારીખથી વધશે ઠંડીનું પ્રમાણ, તાપમાનમાં 5 ડિગ્રી સુધી થશે ઘટાડો

In Gujarat, after 2 days, the cold will increase, the temperature will decrease by 5 degrees

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 2 દિવસ રહીને રાજ્યના તાપમાનમાં સદંતર ઘટાડો થશે અને ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાનું છે. જેમા 4 થી 5 ડિગ્રી જેટલો તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ