2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

Aawaj / વોરંટીમાં મોબાઈલ બગડે તો નવો મળે? જાણો કાયદો, આ રીતે કરો ફરિયાદ

ખાસ કરીને જે ઓનલાઇન અથવા તો ઓફલાઇન મોબાઈલ કે ગમે તે ડિવાઇઝ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, તેની જે સર્વિસ કે ડિફેક્ટિવ પીસ નીકળે તો શું કરવું જોઈએ, ઓનલાઇન વસ્તુ ખરીદતી વખતે શું ધ્યાને રાખવું જોઈએ? કયા કેસમાં ગેરંટી લાગુ થશે, ક્યારે ગ્રાહક સુરક્ષામાં ફરિયાદ કરવી કે વોરંટીમાં મોબાઈલ બગડે તો નવો મળે ખરો, જાણો કાયદા વિશે સંપૂર્ણ વિગતો | Aawaj

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ