તમારા કામનું / GPSC કે વિદેશમાં ભણવા માટે પૈસા ન હોય તો ચિંતા ન કરતા, ગુજરાત સરકાર આપી રહી છે મદદ, આ રીતે કરો અપ્લાય

GUJARAT GOVERNMENT SCHEMES FOR UNRESERVED SEGMENT OF SOCIETY

જો તમારો પરિવાર પણ બિનઅનામત વર્ગમાં આવે છે તો તમારા બાળકોના શિક્ષણ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે, આ યોજનાઓનો કઈ રીતે લાભ લેવો તે જાણવા માટે વાંચો આ અહેવાલ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ