ગુજરાજ 2022 / આપણાં નરેન્દ્રભાઈ! PM તો દિલ્હીમાં: PM મોદીની આ ઈમોશનલ અપીલ ગુજરાતીઓએ ઝીલી

Gujarat elections 2022 results, PM Modi strategy

આજે ગુજરાત વિધાનસભાનું પરિણામ જાહેર થવાનું છે જેના માટે મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યાંથી શરૂ થઇ ચૂકી છે ત્યારે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતમાં ધૂમ પ્રચારનું પરિણામ દેખાઇ રહ્યું છે. તેમણે દરેક રેલીમાં કહ્યું હતું કે તમારે, 'આપણાં નરેન્દ્રભાઈ જ કહેવાનું મને, PM તો હું દિલ્હીમાં '

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ