ખાસ વાંચો / ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર, જાણો કેટલા દિવસનું વેકેશન

 Gujarat Education Department released the educational calendar

નવું શૈક્ષણિક સત્ર 6 જૂન 2022થી શરૂ થશે, બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખથી લઈ વેકેશન સુધીની કરી સ્પષ્ટતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ