વેક્સિન / આજથી 12થી 14 વર્ષના બાળકોને મળશે કોરોનાની રસીનું 'કવચ', Cowin એપ્લિકેશન પર રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત

 From Wednesday, two doses of Biological-E vaccine Corbevex will be given to children between the ages of 12 and 14 at...

આજ બુધવારથી બાયોલોજિકલ-ઇ ની રસી કોર્બેવેક્સના બે ડોઝ 28 દિવસના અંતરે 12 થી 14 વર્ષના બાળકોને અપાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ