મોટા સમાચાર / ચૂંટણી પહેલા સરકારે શરૂ કર્યા સમરસતાના પ્રયાસ, મહિલા ગ્રામ પંચાયતને જાણો હવે કેટલી ફાળવાશે ગ્રાન્ટ

Efforts of conciliation initiated by the government before the Gram Panchayat elections

ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી પહેલા સરકાર દ્વારા સમરસતાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમા સરકાર દ્વારા હવે ગ્રામપંચાયતોની ગ્રાન્ટમાં ધરખમ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ