સમયપત્રક / પરીક્ષા : ધોરણ 3થી 8ના વિદ્યાર્થીઓની આ રહ્યું સમયપત્રક, ફરજિયાત કસોટી આપવી પડશે

education news std 3 to 8 exam date in gujarat due to corona

ધોરણ 3થી 8ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા યોજાશે આ માટેનું સમયપત્રક જાણી લો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ