તમારા કામનું / જલ્દી ડિનર કરી લેવાથી તમારી ઉંમર લાંબી થઈ શકે છે, બીમારીઓ દૂર રાખવા સહિત અનેક ફાયદાઓ

Early dinner practices can help you to reduce weight as well as control blood sugar

આપણી લાઈફસ્ટાઈલની અસર આપણાં શરીર અને સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે પરિણામે પ્રીમેચ્યોર ડેથ શક્ય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ