તમારા કામનું / હવે WhatsAppમાંથી પણ ડાઉનલોડ થઈ જશે Aadhaar અને PAN કાર્ડ, જાણો સ્ટેપ ટૂ સ્ટેપ પ્રોસેસ

Download Aadhaar and PAN card through WhatsApp know step by step process

ભારત સરકારની ડિજિલોકર સર્વિસ હવે વોટ્સએપ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. તમે MyGov હેલ્પડેસ્ક વોટ્સએપ ચેટબોટ દ્વારા ડિજિલોકરથી આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ જેવા પોતાના ડોક્યુમેન્ટ્સ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આજો જાણીએ કઈ રીતે....

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ