દાદાગીરી / VIDEO : દેવાયત બન્યો દાદા : પાડોશીને દબડાવવા કરી બબાલ, લાકડી ઉગામીને જુઓ શું કર્યું

devayat khavad dispuute with neighbor at rajkot

ગુજરાતના લોક કલાકાર દેવાયત ખવડને લઇને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજકોટમાં તેમણે પાડોશી સાથે બબાલ કરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ