હેલ્થ એલર્ટ / આંખોમાંથી સતત આંસુ નીકળી રહ્યાં છે? તો સાવધાન! તુરંત કરો આ કાર્ય નહીં તો....

corneal ulcer symptoms causes and treatment

જો આંખની અંદરના કોર્નિયા પર હળવી ધૂળ હોય તો કોર્નિયા પર સ્ક્રેચ થવાને કારણે કોર્નિયાના અલ્સરનો ભય રહે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ