સમાચાર ટૂંકમાં / સીંગતેલના ભાવમાં ફરી ભડકો: 10 દિવસમાં જ ડબ્બે ઝીંકાયો આટલાનો વધારો, ફરીવાર ગૃહિણીઓનું બજેટ ડગમગ્યું

Coconut oil prices flare up again: this much increase in just 10 days

ફરી સીંગતેલના ભાવમાં વધારો થતા ગૃહીણીઓનું બજેટ ખોરવાયું, ગુજરાતમાં ફરી એકવાર સીંગતેલના ભાવમાં ભડકો થયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ