શિક્ષણ / મોટા સમાચાર : ગુજરાતમાં બોર્ડની પરીક્ષાઓ સ્થગિત, ધોરણ 1થી 9 અને 11ના વિદ્યાથીઓને માસ પ્રમોશન

Board Exam 2021 OF GUJARAT HAS BEEN POSPONED

ગુજરાતમાં વધતાં કેસને જોતાં ગુજરાતમાં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા મોકૂફ કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ