નિર્ણય / BREAKING: વ્યસન છોડો! ગુજરાતમાં ગુટકા, તમાકુનું વેચાણ,સંગ્રહ અને વિતરણ કર્યું ખેર નથી, પ્રતિબંધ વધુ 1 વર્ષ લંબાવાયો

Ban on sale, storage and distribution of gutka, tobacco or nicotine-laced pan masala in state extended for another year

gandhinagar news : રાજ્યમાં ગુટકા, તમાકુ કે નિકોટીનયુક્ત પાન મસાલા વેચાણ,સંગ્રહ અને વિતરણ પરનો પ્રતિબંધ વધુ એક વર્ષ લંબાવાયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ