બાપ રે ! / અદાણી-અંબાણી બધી સંપત્તિ વેચી નાખે તોય 1 ગ્રામ ન ખરીદી શકે એવી મોંઘી આ ચીજ, દુનિયા રોળી શકે

Antimatter is one of the most expensive substances in the world

એન્ટીમેટર નામના પદાર્થની વિશ્વમાં સૌથી મોંઘી ચીજમાં ગણના થાય છે. મહત્વનું છે કે વર્ષોની મહેનત બાદ લેબોરેટરીમા એન્ટીમેટર તૈયાર થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ