ચંદ્રયાન-3 અપડેટ / વેક અપ, ચંદ્રયાન-3...: ચંદ્ર પર વધુ એક કરિશ્મા કરી શકે છે ISRO! સૂર્યની કિરણ આવતા જ હવે લેન્ડર-રોવરને ઉઠાડવા કરાશે પ્રયાસ

An attempt will now be made to lift the Lander-Rover as soon as the sun's rays reach the moon

Chandrayaan-3 Update News: ખરેખર લેન્ડર અને રોવર સ્લીપ મોડ પર ગયા છે. જો તે સ્લીપ મોડમાંથી જાગી જાય અને ફરીથી કામ કરવાનું શરૂ કરે તો તે ઈસરો માટે ખુશીની વાત હશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ