મોંઘવારી / જેનાં વગર ચાલે જ નહીં તેવી વસ્તુનો ભાવ થશે ડબલ, 14 વર્ષે કિંમતમાં થયો વધારો 

 after 14 years matchboxes will be costlier by rupee 1

મેચબોક્સના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓએ કાચા માલના ભાવમાં તાજેતરના વધારાને મેચોના ભાવમાં વધારાને જવાબદાર ગણાવ્યું છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ