નિર્ણય / કર્મચારીઓ માટે વધુ એક ખુશખબર, સરકાર આપી રહી છે આ નવી સુવિધા, જાણો શું ફાયદો થશે

7th-pay-commission-old-pension-plan-or-facility-of-deposit-funds-central-government-employees-will-get-this-option

NPS હેઠળના કર્મચારીઓના મૃત્યુના કિસ્સામાં તેનો પરિવાર જુના પેન્શન પ્લાન અથવા તો એપીએસ હેઠળ જમા ફંડની સુવિધા લઈ શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ