બિઝનેસ / યાદ રહેશે 2020 : શરૂઆતમાં કંગાળ કરી દીધા અને અંતમાં કરી દીધા માલામાલ

2020 an unanticipated financial year from crippled markets to all time high sensex

વર્ષ 2020 પતવા આવ્યું છે અને એવું કહેવાય છે કે આ વર્ષ સદીઓ સુધી યાદ રાખવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ