કારણ / શું તમને ક્લીન શેવ રહેવાનું પસંદ છે, તો જાણો દરરોજ શેવિંગ કરવાના નુકસાન

why men should not shave daily

હાઇજીન અને મેન્ટેન રાખવાથી તમે ખુદને સ્વસ્થ રાખી શકો છો. પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક પોતાને ચોખ્ખા રાખવા પણ તમારા માટે ખતરનાક સાબિત થઇ શકે છે. જેમ કે ઘણા લોકોને લાગે છે કે દરરોજ શેવિંગ કરવું એક જેન્ટલમેન માટે સ્વચ્છતાનું પ્રતીક હોય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ એકદમ ખોટું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ