ટિપ્સ / ટૅલ્કમ પાવડરના બીજા ઉપયોગ જાણીને લાગશે તમને નવાઇ

Use of telcum powder

સામાન્ય રીતે દરેક લોકોના ઘરમાં ટૅલ્કમ પાવડરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આ પાવડર સુંગધ આપવાની સાથે બીજા અનેક કામમાં ઉપયોગી છે. તેના બીજા ઉપાયો જાણીને તમને પણ નવાઇ લાગશે.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ