પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

Mahamanthan / ખેડૂતોના મત 'લણવા', રાજકીય પક્ષોએ શરુ કરી 'વાવણી'

Mahamanthan : ખેડૂતોના મત 'લણવા', રાજકીય પક્ષોએ શરુ કરી 'વાવણી' | VTV Gujarati

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ