સાવધાની / તમારો કોલ રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે, આ રીતે કરી લો ચેક અને જાણો બચવાના ઉપાય

Tips To Check Someone is Recording Your Call Or Not

જો તમારી મરજી વિના કોઈ તમારો કોલ રેકોર્ડ કરે છે તો સંભવ છે કે તમે તેને ચલાવી લેશો નહીં. અનેક વાર તમારી જાણ બહાર તમારો ફોન રેકોર્ડ થાય છે. ભારત સહિત અનેક દેશોમાં તમારી પરમિશન વિના કોલ રેકોર્ડ કરવાનું ગેરકાનૂની છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ