ટીપ્સ / Exam Tips: વિદ્યાર્થીઓને લાગે છે પરીક્ષાનો ડર તો આજે ગુરુવારે કરો આ ખાસ ઉપાય

students should do these measures on thursday to get good marks in exam

જે લોકોનો ગુરુ ગ્રહ ખરાબ હોય છે તેમણે ગુરુવારના દિવસે પૂજા અને ઉપાય કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગુરુ બળવાન થવા પર અભ્યાસમાં આવતી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ