તમારા કામનું / SBIના ગ્રાહક છો તો જરૂર વાંચી લેજો, બેન્કે પોતાના કરોડો ગ્રાહકોને આપી ચેતવણી, આ મોબાઈલ નંબરથી રહો સાવધાન

sbi alerts customer about kyc fraud by these two numbers know more

સ્ટેટ  બેંક ઑફ ઇન્ડિયાએ પોતાના 44 કરોડ ગ્રાહકોનું અલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ