સ્વતંત્રતા દિવસ / ગુજરાતનું આ ગામ ઓળખાય છે 'શૂરવીરોના ગામ'થી, જ્યાં દરેક ઘરમાંથી એક દેશની સેવામાં

Sabarkantha village of soldiers vtv special story

સામાન્ય રીતે લોકો ગુજરાતીઓને દાળભાતિયા ગુજરાતી કહીને મજાક ઉડાવતા હોય છે અને દેશમાં ગુજરાતી સૈનિકો ઓછા હોવાનું અફવા ફેલાવતા હોય છે. ત્યારે ગુજરાતનું એક એવુ ગામ છે જે આવી વાહીયાત વાતો કરનારાઓનું મો બંધ કરવા માટે કાફી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ