નવો નિયમ / આપે ખરીદેલી દવા અસલી છે કે નકલી, આપ જાતે ચેક કરી શકશો, 300 જેટલી દવામાં લાગશે QR કોડ

 qr code on medicine qr code rule for medicine drug pricing authority

ડ્રગ્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીએ 300 દવાઓની યાદી તૈયાર કરી છે અને તેને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયને મોકલી છે, જેમાં QR કોડ હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ