તમારા કામનું / 3 લાખ સુધીની લોન આપશે સરકાર? એ પણ આટલાં ઓછા વ્યાજમાં, બસ જોઇશે આ ડૉક્યુમેન્ટ્સ, કરો ફટાફટ એપ્લાય

PM Vishwakarma Yojana Will the government give a loan of up to 3 lakh with low interest, just need these documents, apply...

'PM વિશ્વકર્મા યોજના'માં લાભાર્થીઓને બે તબક્કામાં 3 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મલીસ હકે છે જે વ્યવસાય શરૂ કરવામાં આર્થિક રીતે મદદ કરશે. આ યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી? જાણો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ