સારસંભાળ / ઓઈલી નાકની પરેશાનીથી એક ઝાટકે છુટકારો, અપનાવો આ સરળ ટિપ્સ, ચહેરો થશે ચકચકાટ 

oily nose tips irritated with oily nose follow these tips

શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય કે વરસાદ દરેક ઋતુમાં ઓઈલી નાકની સમસ્યાથી અનેક લોકો પરેશાન રહે છે. તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે ઘણા લોકો બ્લોટિંગ પેપરનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. આ માટે, તમારે પહેલા તમારી ત્વચાને સમજવી જોઈએ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ