રાહત / NRIs માટે ગુડ ન્યૂઝ, પાસપોર્ટને લઇને નવી સેવા શરૂ

Now NRIs can issue visa from foriegn counties also

વિદેશમાં રહેતાં ભારતીયો માટે એક રાહતનાં સમાચાર છે. હવે સીધા વિદેશથી જ ભારતના પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી શકાશે. જેનાં માટે 42 ભારતીય મિશન અને પોસ્ટમાં પાસપોર્ટ જારી કરવાની સિસ્ટમને પાસપોર્ટ સર્વિસ પ્રોજેક્ટ (પીએસપી) સાથે જોડવામાં આવશે. 

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x