આ તો સરસ! / આ શહેરના લોકોને માસ્કમાંથી મળી મુક્તિ, હવે કોઈ પણ પ્રકારનો દંડ નહિ આપવો પડે, લોકોએ કહ્યું બધા શહેરમાં કરી દો

no penalty for not wearing mask in mumbai says bmc

મુંબઈકરોને આજથી મુસ્કમાંથી મુક્તિ મળશે.. મુંબઈમાં હવે માસ્ક ન પહેરનારને કોઈ દંડ નહીં ફટકારવામાં આવે. આશરે 2 વર્ષ બાદ અહીં લોકોને માસ્કમાંથી મુક્તિ મળી રહી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ