નિયમ લાગુ / આજથી ગુજરાતમાં નવો મોટર વ્હિકલ એક્ટ લાગુ, હવે ભરવો પડશે આ દંડ

new motor vehicles act new fines gujarat 16 september

આજથી રાજ્યભરમાં નવો મોટર એક્ટ લાગુ થશે. આ ટ્રાફિક નિયમનું પાલન નહી કરવામાં આવે તો આકરો દંડ થશે. તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે નહીં રાખો તો આકરો દંડ થશે. મહત્વનું છે કે, ગુજરાતમાં નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટમાં ફેરફાર કરી અમુક દંડમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે જાણો શું છે નવા દંડ?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ