લેબર કોડ / પગાર હાથમાં ઓછો આવશે પણ અઠવાડિયાની ત્રણ રજા મળશે, છ મહિના લાંબી રજા મળી શકશે! મોદી સરકારનો માસ્ટર પ્લાન

new labour codes will be established soon

સરકાર નવા લેબર કોડ લાગુ કરવાની તૈયારીમાં છે, જેની હેઠળ ત્રણ દિવસની અઠવાડિયામાં રજા, ઓછી ઇન હેન્ડ સેલરી, મહિલા - પુરુષોને સરખું મહેનતાણું વગેરે જેવા પ્રાવધાન છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ