સ્પેસક્રાફ્ટ / પૃથ્વીને બચાવવા માટે આગામી મહિને એસ્ટેરૉઇડથી ટકરાશે NASAનું યાન, નાસાએ લોન્ચ કર્યું છે મિશન ડાર્ટ

nasa dart mission try deflecting near earth asteroids 26 september

દર મહિને એક બે વખત એવી ખબર એવી આવે છે કે અસ્ટેરોઇડ ધરતી પર આવી રહ્યો છે. ક્યારેક દૂર તો ક્યારેક નજીકથી એસ્ટેરોઇડ નીકળે છે. પૃથ્વીને જો સૌથી વધુ ખતરો કોઇ વસ્તુથી છે તો તે છે એસ્ટેરોઇડ્સ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ