વૅબ સિરીઝ / 'પાતાળલોક'થી નીચે પણ દટાયેલી છે ઘણી વૅબ સિરીઝ, લૉકડાઉનમાં જોઈને થઈ જશો ફ્રેશ

must watch series like patal lok

પાતાળલોક.... આ નામથી હવે માત્ર સ્વર્ગ લોક, ધરતી લોક અને પાતાળ લોક યાદ નહી આવે.. આ નામથી હવે હાથીરામ ચૌધરી, સંજીવ મહેરા અને હથોડા ત્યાગી પણ યાદ આવશે, કારણકે એમેઝોન પ્રાઇમ પર પાતાળ લોક નામની એક વેબ સિરીઝ ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. IMDB પર 7.5 રૅટિંગ સાથે પાતાળ લોક લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ