ગીર સોમનાથ / કમોસમીથી કેરીના પાકનો છુંદો: માત્ર 30 ટકા કેરી માર્કેટમાં આવશે, ધારાસભ્યએ કરી આવી માંગ

Mango crop threatened by off-season: Only 30 per cent of mangoes will come to market, MLA demands

રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે કમોસમી વરસાદનાં કારણે ખેતીમાં નુકશાન થવા પામ્યું છે. ખેડૂતોને વળતર મળે તે માટે કોંગ્રેસ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ