કોરોનાની રિએન્ટ્રી! / અમદાવાદીઓ હવે માસ્ક વિના બહાર ના નીકળતા નહીં તો, AMC કરશે દંડનીય કાર્યવાહી

mandatory mask from today in ahmedabad municipal corporation team will be fined

અમદાવાદમાં આજથી કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરનારા સામે AMC દંડની કાર્યવાહી કરશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ