આખરી 'ઘડી' / BIG BREAKING: PSI, LRD ભરતીની શારીરિક પરીક્ષાની તારીખો જાહેર, અન્ય પરીક્ષાને કારણે રવિવારે નહીં યોજાય દોડ

 lrd recruitment dates announced, IPs Hasmukh Patel tweeted

LRD ભરતીની દોડની તારીખો થઈ જાહેર: 3 ડિસેમ્બરથી શારીરિક કસોટી, 26 નવેમ્બરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ