કેબિનેટ બેઠક / અંતે સારા સમાચાર! 1થી 5 ધોરણની શાળા શરૂ કરવા અંગે જીતુ વાઘાણીએ જુઓ શું કહ્યું...

Jitu vaghani's statement after the cabinet meeting

કેબિનેટ બેઠક બાદ જીતુ વાઘાણીએ પ્રાથમિક શાળા, ગ્રામીણ વિકાસ યાત્રા, નિરામય યોજના તેમજ અન્ય ચર્ચાયેલી નિર્ણયો વિશે માહિતી આપી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ