હેલ્થ કેર / શું ટૉયલેટ જતી વેળાએ પેશાબ અટકી-અટકીને આવે છે? તો સંભાળજો, હોઇ શકે છે આ બીમારીઓના લક્ષણ

irregular urine and intermittent urination can be a sign of serious diseases

Irregular Urine Sign Of Serious Diseases: તમને વારંવાર પેશાબ કરવાની ઈચ્છા થઈ રહી છે પરંતુ જ્યારે તમે પેશાબ કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો પેશાબ અટકી અટકીને આવી રહ્યો છે અથવા તો નથી આવતો તો તે કિડનીમાં ઈન્ફેક્શનની તરફ ઈશારો કરે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ